Sensorial và câu chuyện về lụa trong Siêu Mẫu Việt Nam 2018

Sensorial sẽ tái hiện lại câu chuyện về lụa từ thuở xa xưa trong trang phục áo yếm, áo tứ thân, áo dài, áo bà ba cho đến lụa ngày nay với những ứng dụng đa dạng phong phú dành cho cả nam và nữ.

Sensorial và câu chuyện về lụa trong Siêu Mẫu Việt Nam 2018Sensorial và câu chuyện về lụa trong Siêu Mẫu Việt Nam 2018